تبلیغات
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی - درس 1 - انگلیسی سوم دبیرستان
 
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : فاطمه خوشدل
نظرسنجی
نظرسنجی شماره 1 - کدام دسته از مطالب زیر را برای مشاهده در وبلاگ ترجیح می دهید؟(با قابلیت انتخاب چند گزینه)

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 درس اول
عبارت های اسمی (Noun clauses)

لغات درس اول 

Allow = اجازه دادن
At the end of = در پایان
At the front = جلوی ، در خط مقدم
Average = متوسط
(be) careful about = مراقب بودن
(be) interested in = علاقمند بودن
Behave = رفتار كردن
Case=مورد
Certain=مشخص – حتمی
Channel= كانال
Choice = انتخاب
Choose = انتخاب كردن
Colorful= رنگی
Continue= ادامه دادن
Daily= روزانه
Effect= تأثیر
End= پایان
Except = بجز
Experiment = آزمایش – امتحان
Eyesight = بینایی
Future = آینده
Get …. Away from =      دور كردن
Harmful = مضر – زیان آور
Holiday = روز تعطیل
Housewife=  خانم خانه دار
How often …? = چند وقت به چند وقت
Improve = بهبودبخشیدن
Influence=تأثیر گذاشتن,تاثیر
Movie = فیلم سینمایی
Music = موزیك
Observation = مشاهده
Once(a week)= هفته ای یك بار
Out at work = بیرون سر كار
Period = دوره ، مدت
Powerful =قدرتمند، قوی
Practice= تمرین كردن
Pressure= فشار
Probably =‌احتمالاً
Recent =اخیر، جدید ، تازه 

recently = اخیرآ
Relax = استراحت كردن
Relaxed= راحت، آسوده خاطر
Research = تحقیق كردن
Researcher= محقق
simply = به سادگی، به آسانی، (در جمله منفی) مطلقآ،ابدآ،اصلآ

Single = تنها
Skill= مهارت
Sport = ورزش
Stay= ماندن
Struggle = كشمكش،مشاجره كردن
Successfully= با موفقیت
Take a test = آزمایش كردن
Television set = دستگاه تلویزیون
Theater = تئاتر
Twice(a week) =‌هفته ای دو بار
Type = نوع
Unusual= غیرمعمول
Viewer= بیننده
Weak = ضعیف
Wonderful= عجیب – فوق العاده
Worry about= نگران درباره چیزی

 

 

عبارت های اسمی (Noun clauses)


1 – به یك گروه از كلمات مرتبط به هم كه یك فاعل و فعل دارد clause یا قضیه یا عبارت می گویند.
2 – یك Noun clause در یك جمله مانند یك اسم عمل می كند. به همین دلیل به آن قضیه اسمی می گویند.  

 

  اكنون به چند مثال از این مورد توجه كنید:

من نمی دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know when she left home. (قضیه اسمی)Noun clause

من نمی دانم چه كسی نامه ها را تایپ می كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او می داند من دیروز چه كسی را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ایشان) می دانند من كجا زندگی می كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال های بالا مشاهده می كنید عبارت های اسمی با كلماتی مانند when (چه وقت)، who (چه كسی)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز می شوند. این كلمات در اینجا نقش حرف ربط را دارند كه قضیه اسمی را به بقیه جمله وصل می كنند.  

 

  2) كاربرد be going to

1 – فعل be going to به معنای قصد داشتن یا خواستن می باشد.
2 – فعل be going to معمولاً برای بیان اینكه كاری بخواهد در آینده انجام بگیرد به كار می رود. اكنون به چند مثال توجه كنید:
من قصد دارم امشب اینجا بمانم (من می خواهم امشب اینجا بمانیم)

I am going to stay here tonight.

او قصد دارد فردا یك نامه بنویسید.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبیلش را بشوید.

He is going to wash his car.

ما قصد داریم در یك رستوران شام بخوریم.

We are going to have dinner in a restaurant tonight.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه می روم اما امروز قصد دارم با تاكسی بروم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده می كنید كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده می آید و كاری را كه قصد داریم در آینده انجام دهیم، بیان می كند.  

 

  تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب كنید.

1 – Do they know …..you live?
1) who
2) whom
3) when
4) Where


2 - I don’t remember …. Channel I watched last night.
1) When
2) Where
3) who
4) Which


3– I don’t remember……answered the telephone.
1)when
2) which
3) whom
4)who


4-She usually calls me on Sundays. This week she …. call me on Friday.
1) going to
2) goes to
3) is going to
4) is going


5 – I usually have dinner at home. Tonight I am going to … dinner in a restaurant.
1) have
2) having
3) had
4) have had


6 – They usually exercise in the morning. Today they are going to …. in the evening.
1) exercise
2) to exercise
3) exercised
4) exercising

7 – Your average was very low last month. I’m sure hard working will….…your average.
1) examine
2) improve
3) relax
4) Continue


8 – My brother is a very good swimmer, he has …..arms and legs.
1) Harmful
2) Careful
3) Powerful
4) Successful


9- These clouds in the sky show that we may have a … day.
1) sunny
2) rainy
3) shiny
4) hot


10- I don’t forget …..she told me last night.
1) what
2) where
3) when
4) who
 

 

 Easy Questions

Click the answer button to see the correct answer.

 1. How often do you play tennis?
  a. On Tuesday.
  b. For two hours.
  c. Almost every day.
  d. With John.
 2. Where do you usually eat lunch?
  a. Sandwich.
  b. With Jane.
  c. At 12:00.
  d. In the cafeteria.
 3. How long did you study last night?
  a. With Bob.
  b. In my room.
  c. English.
  d. For three hours.
 4. What kind of novels do you like?
  a. Yes, I do.
  b. I like spy novels.
 5. What kind of work do you do?
  a. I work every day.
  b. I'm a piano teacher.
  c. I worked for two hours.
 6. How many hours a day do you watch TV?
  a. About two hours.
  b. In my living room.
  c. I watch the news.
  d. On Tuesday.
 7. What is your busiest day of the week?
  a. In the morning.
  b. Every day.
  c. Tuesday.
  d. Last week.
 8. My mother is a good cook.
  a. I agree with you.
  b. I agree you.
  c. I agree to you.
  d. I agree for you.
 9. What does "TV" mean?
  a. For one hour.
  b. Yes
  c. Television.
  d. For one hour.
  e. On Friday.
 10. How do you spell "dog"?
  a. No
  b. D-O-G
  c. No
  d. I don't
  e. Cat.
  f. I have one dog.
 11. What did you do yesterday?
  a. I am swimming.
  b. I swim.
  c. I will swim.
  d. I swam.
 12. What do you like to drink?
  a. Coffee.
  b. Saturday evening.
  c. Two.
  d. With my friends.
 13. What did you eat last night?
  a. At six.
  b. Spaghetti.
  c. With my family.
  d. At home.
 14. What are you doing?
  a. I'm eating.
  b. I ate.
  c. I will be eating.
  d. I have eaten.
 15. What will you do this afternoon?
  a. I play soccer.
  b. I played soccer.
  c. I'll play soccer.
  d. I was playing soccer.
 16. It seems to me that most restaurants are too expensive?
  a. I don't think it.
  b. I don't think.
  c. I don't think so.
 17. Where's Mike?
  a. At school.
  b. At eight.
  c. For three hours.
  d. No, he isn't.
 18. Where do you do your homework?
  a. With John.
  b. In the evening.
  c. About one hour.
  d. Every day.
  e. At home.
 19. When did you go to that restaurant?
  a. Spaghetti.
  b. With Jane.
  c. Last night.
  d. About 30 minutes.
 20. When was the last time you took a picture?
  a. A picture of Jane.
  b. Seven pictures.
  c. About four days ago.
  d. With my camera.
 21. What were you doing last night at 7:00?
  a. I sleep.
  b. I slept.
  c. I will be sleeping.
  d. I was sleeping.
 22. When will you mail that letter?
  a. Last night.
  b. To Jane.
  c. After school.
 23. What are you going to do after dinner?
  a. I took a bath
  b. I'll take a bath.
  c. I take a bath.
 24. How long have you been playing the trumpet?
  a. About 50 cm.
  b. For four years.
  c. In my room.
  d. By myself.
 25. How many hours a day do you sleep?
  a. I have slept 7 hours.
  b. I am sleeping 7 hours.
  c. I slept 7 hours.
  d. I sleep 7 hours.
 26. How often do you write letters?
  a. Two pages.
  b. Two times a week.
  c. Two people.
  d. Two hours.
 27. Where can I buy beer?
  a. When you are twenty years old.
  b. About two bottles.
  c. With Jane.
  d. At a liquor store.
 28. What's your favorite sport?
  a. Swim.
  b. Swimming.
 29. When was the last time you went shopping?
  a. Yesterday.
  b. Tomorrow.
  c. Near the Station.
 30. How often do you speak on the telephone?
  a. At least once a day.
  b. In the evening?
  c. For about 30 minutes.
 31. How many times have you gone camping?
  a. Three people.
  b. Three days.
  c. Three times.
 32. When's your birthday?
  a. November two.
  b. November twice.
  c. November second.
 33. Where are you from?
  a. New York.
  b. 1982.
  c. At school.
 34. How do you get to school?
  a. With train.
  b. In train.
  c. By train. 
   
 35.  

 

 

 

نوع مطلب : آموزش کتاب سوم دبیرستان، گرامر زبان انگلیسی، 
برچسب ها :