تبلیغات
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی - درس 4 - انگلیسی سوم دبیرستان
 
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : فاطمه خوشدل
نظرسنجی
نظرسنجی شماره 1 - کدام دسته از مطالب زیر را برای مشاهده در وبلاگ ترجیح می دهید؟(با قابلیت انتخاب چند گزینه)

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  درس چهارم

to مصدر با 


لغات درس 4

And so on = ‌و غیره 
Athlete =‌ورزشكار
Attract = جذب كردن
Award= تقدیم كردن- اعطاء كردن 
Basically = اساساْ  
Bathroom = حمام 
Bottom= ته – آخر
Boxing = بوكس
Bronze = برنز
Celebration =جشن
Committee = كمیته – هیئت
Competition = رقابت 
Consist of    تشكیل شده از – شامل ...شدن   
Control = كنترل – كنترل كردن 
Cycle = چرخه – سیكل
Denmark = دانمارك 
Depth = عمق
Encourage = تشویق كردن  
Envelope= پاكت نامه
Force= - نیرو - اجبار كردن – زور
Forturn=بخت 
Friendship=دوستی
Greece = یونان
Gymnastics= ژیمناستیك
Heat = گرما
Height = ارتفاع
Hold= نگه داشتن
Ice-hockey = هاكی روی یخ 
Immediately = فوراً
Include= دربرگرفتن – شامل شدن
Individual=شخص – فرد
Instruction= دستور العمل
International=‌المللی بین
lake= دریاچه 
Length= طول
Measure= اندازه
Medal= مدال
Meeting = جلسه 
Olympic = المپیك
Organize = سازمان دهی كردن
Pair = جفت
Permit = اجازه دادن
Place = مكان
Plain =دشت 
Play a part in =نقش داشتن …در
Religious=مذهبی
Serious = جدی
Shelf= طبقه - قفسه
Silently = به آرامی
Silver = نقره
Site = جا – مكان
Skating = اسكیت
Skiing= اسكی
Snow- covered = پوشیده از برف
So far = تاكنون
Take part in = شركت كردن در
Team= تیم – گروه
Together = با هم 
Weekly = هفتگی
Width= عرض
Win = برنده شدن
Winner=برنده
Wrestle =  كشتی گرفتن
Wrestling= كشتی

 

مصدر با to :

1) بعد از بعضی از افعال، فعل به صورت مصدر با to می آید. بعضی از این افعال عبارتند از :

Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like


مانند :

I want to go to the cinema this evening.
I forgot to turn off the TV last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.

بعضی از این افعال می توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. این فعل ها عبارتند از :

Want – ask – tell- promise – like – expect

به مثال های زیر توجه كنید:
من از او خواستم كه برایم یك رادیو بخرد.

I wanted him to buy me a radio.

من از آنها خواستم كه به من كمك كنند.

I asked them to help me.

من به مری گفتم كه تكالیفش را با دقت انجام دهد.

I told Mary to do her homework carfully.

من به مادرم قول دادم كه امروز در خانه بمانم.

I promised my mother to stay at home today.

من دوست دارم كه جان انگلیسی را یاد بگیرید.

I like John to learn English.

آنها از او انتظار داشتند كه سروقت بیاید.

They expected him to come on time.

ملاحظه می كنید كه در این مثال ها،بعد از فعل، مفعول آمده است و بعد از آن مصدر با to آمده است.
 

 

  تمرین : گزینه صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب كنید.

1- I asked Mary ………..the room.
1) clean
2) to clean
3) cleaned
4) cleaning

2- My mother advised me …. an overcoat on rainy days.
1) wear
2) wearing
3) to wear
4) weared

3- I have a headache, so I …. you to turn the TV off.
1)expect
2)invite
3)try
4)forget

4 – I like my new job , so I try …. my best in the office.
1)doing
2)do
3)did
4)to do

5 – She was very tired. She asked me…. tea.
1) make
2) to make
3) making
4) made

6 – Some children are forced ….. that is not suitable for them and they don’t like it.
1) work
2) working
3) to work
4) worked

7 – The …. of the pool was so great that we could not touch the bottom.
1) long
2) deep
3)depth
4)width

8 – The room is three meters…. and four meters wide.
1)deep
2)death
3)long
4)length

9- A …… medal is awarded to the winner of every competition of Olympic games.
1) silver
2) cupper
3)bronze
4)gold

10- The teacher expected the students ….. the questions correctly.
1) answer
2) to answer
3)answered
4)answering
 

 

  

  

نوع مطلب : آموزش کتاب سوم دبیرستان، گرامر زبان انگلیسی، 
برچسب ها :