تبلیغات
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی - درس 2 - انگلیسی سوم دبیرستان
 
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : فاطمه خوشدل
نظرسنجی
نظرسنجی شماره 1 - کدام دسته از مطالب زیر را برای مشاهده در وبلاگ ترجیح می دهید؟(با قابلیت انتخاب چند گزینه)

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

درس دوملغات درس

As soon as = به محض اینكه
Ashamed of =‌خجالت زده از 
be on time = سر وقت بودن 
blind = كور
Clerk = كارمند
Dangerous= خطرناك
Degree=درجه
Discussion=بحث
Dislike=تنفر داشتن
Driving test= امتحان رانندگی
Educate = تحصیل كردن
End=پایان
Examine=امتحان كردن – آزمودن
Fact= حقیقت
Fashionable=شیك – مد روز
Fill = پر كردن
Final= نهایی
Fit = مناسب – اندازه
Flight = پرواز
Forbid= ممنوع كردن 
Free = آزاد – مجانی 
Goal =‌هدف 
Government= دولت – حكومت
Honest = درستكار
However = به هر حال
In fact = در حقیقت
In other words = به عبارت دیگر 
Insist on =‌پافشاری كردن- اصرار كردن 
Lie =‌دروغ گفتن – دراز كشیدن
Means = ابزار – وسیله
Modern = مدرن – جدید
Nation = ملت - قوم 
Passenger = عابر - مسافر
Perfect = كامل 
Possible= ممكن 
Prepare = آماده كردن 
Produce=‌تولید كردن 
Rapidly=‌با سرعت – به سرعت
Realize=فهمیدن

refuse = خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
Role =‌نقش
Rubbish=‌آشغال
Service =‌خدمت – سرویس
Show =نشان دادن   
Silly= احمق – كودن
Society= جامعه
Stupid=احمق – كودن
Take away from = دور نگه داشتن از
Useful = مفید

value = ارزش
What time is the film on?‌فیلم چه ساعتی آغاز می شود؟ 
Whether= ‌آیا – خواه

 

  

کاربرد For در جمله

                 It + be+ adjective+( for+object) + infinitive (مصدربا+to(مفعول+(for+صفت+فعل It + be

به جملات زیر توجه كنید.

It is hard to believe this story.

باور كردن این داستان سخت است

It is hard for me to believe this story.

باوركردن این داستان برای من سخت است

It is necessary to have an end.

داشتن یك هدف ضروری است.

It is necessary for us to have an end.

داشتن یك هدف برای ما ضروری است.

It is not easy to answer these questions.

پاسخ دادن به این سؤال ها آسان نیست.

It is not easy for him to answer these questions.

پاسخ دادن به این سؤال ها برای او آسان نیست.

It is difficult to learn English.

یادگرفتن انگلیسی مشكل است.

It is difficult for Mina to learn English.

یادگرفتن انگلیسی برای مینا مشكل است.

همانطور كه ملاحظه می كنید در هر مورد، در جمله اول در مورد عملی یا كاری صحبت شده است در حالی كه جمله دوم در مورد كسی صحبت می كند كه در كاری یا عملی شركت دارد.  

 

 

2) Gerund (verb +ing)     اسم مصدر

1 – در زبان انگلیسی فرم ing دار فعل، gerund‌ نامیده می شود. فرم ing دار فعل، مانند یك اسم عمل می كند بنابراین در جمله می تواند نقش فاعل، مفعول یا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اكنون به مثال های زیر توجه كنید:


پیدا كردن كار دراینجا مشكل است.

Finding a job is difficult here.

فاعل(finding) 

من از كوهنوردی لذت می برم

I enjoy climbing montains.

مفعول(climbing) 

من از پیاده روی خسته شدم.

I was tired of walking.

Of مفعول حرف اضافه(walking)  

 

  2 – بعضی از فعل ها كه فرم ing دار فعل را به عنوان مفعول می گیرند عبارتند از:

Avoid =خودداری كردن 
Enjoy= لذت بردن
Finish = تمام كردن
Imagine= تصور كردن
Keep = نگه داشتن
Mind = اهمیت دادن
Miss = از دست دادن  
Go on = ادامه دادن 
Dislike=تنفر داشتن
Risk =  خطر كردن
Stop = خاتمه دادن – متوقف كردن
Forget = فراموش كردن  

 

استرس (stress) در زبان انگلیسی

در بیشتر دیکشنریها برای نشان دادن استرس (stress) از علامت   استفاده می‌کنند. گاهی هم از حروف بزرگ استفاده می‌شود. به عنوان مثال به کلمه‌های زیر دقت کنید:

magazine /,'/

letter /'/

در کلمه اول استرس روی سیلاب (یا بخش) سوم (-zine) و در کلمه دوم روی سیلاب اول (-let) قرار دارد.

هر کلمه انگلیسی که دارای دو یا چند سیلاب باشد، حتماً دارای یک سیلاب استرس دار نیز می‌باشد:

'yellow (= YEL + low)

sham'poo (= sham + POO)

com'puter (= com + PU + ter)

 

تغییر استرس کلمات

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی به دو صورت اسم و فعل (هر دو) به کار می‌روند. تلفظ بسیاری از این نوع کلمات، چه به صورت اسم به کار روند و چه به صورت فعل همیشه یکسان است. مثلاً در کلمه sur'prise که هم به معنی «غافلگیری» و هم به معنی «غافلگیر کردن» می‌باشد، استرس همواره روی سیلاب دوم (-prise) قرار دارد.

اما بعضی از این کلمات دو حالتی، اسم و فعل هر کدام - از لحاظ محل قرار گیری استرس - تلفظی متفاوت دارند. مهمترین این کلمات در جدول زیر آورده شده‌اند:

 

اسم

فعل

معنی

'conduct

con'duct

رهبری - رهبری کردن

'conflict

con'flict

زد و خورد- زد و خورد کردن

'decrease

de'crease

کاهش - کاهش یافتن

'contest

con'test

رقابت - رقابت کردن

'contrast

con'trast

فرق - فرق داشتن

'escort

e'scort

نگهبان - نگهبانی کردن

'export

ex'port

صدور - صادر کردن

'import

im'port

ورود - وارد کردن

'increase

in'crease

افزایش - افزایش یافتن

'insult

in'sult

توهین - توهین کردن

'permit

per'mit

اجازه - اجازه دادن

'present

pre'sent

هدیه - هدیه دادن

'progress

pro'gress

پیشرفت - پیشرفت کردن

'protest

pro'test

اعتراض - اعتراض کردن

'rebel

re'bel

شورش - شورش کردن

'record

re'cord

ثبت - ثبت کردن

'suspect

sus'pect

مظنون - مظنون بودن

'transfer

trans'fer

انتقال - انتقال دادن

'transport

trans'port

حمل و نقل - حمل کردن

'upset

up'set

واژگونی - واژگون کردن


  تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب كنید.

1 – It is not difficult for your English teacher…. English.
1) speak
2) to speak
3) speaking
4) spoke

2 - …. in this bus is forbidden.
1) smoke
2) smoked
3) to smoke
4) smoking

3 – I like…. in this river.

1) swim
2) to swim
3) swimming
4)swum

4- I am tired of …. football.

1) play
2)to play
3) playing
4) played

5 – I dislike … lunch in a restaurant.
1) eat
2) eating
3) eaten
4) ate

6 – It is necessary for you… early to the class.
1) come
2) coming
3) to come
4) came

7 – It is …. for an elephant to go faster than a horse
1) impossible
2) possible
3) easy
4) necessary

8- Ali didn’t get a good mark in his English test. He is ashamed of …. that to his father.
1) showing
2) shown
3) show
4) showed

9 – It was not difficult for me to … that the man was lying
1) insist on
2) influence
3) choose
4) realize

10 – I can finish … this book today.
1) read
2)reading
3) to read
4) have read

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :